ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาประกอบสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาประกอบสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา” โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ YouTube Live : สถาบันอยุธยาศึกษา และ Facebook Page : สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาตรี มหันตรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเรื่องพิธีลอยโคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายดลมงคล ประพัทธ์สุรพงศ์ นักวิชาการอิสระ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา จากนั้นได้สาธิตการแสดงจำลองรูปแบบขบวนสมเด็จพระเพทราชา เสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีลดชุดลอยโคม ณ วัดบรมพุทธาราม การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชุด “ระบำจองเปรียงอัคนีบูชาลัย” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมชักโคมบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นประเพณีตามประทีปลอยโคมของกรุงศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม