arrowหน้าแรก   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
Gallery
Categories
ภาพกิจกรรมปี 2550 (0 pictures)
โปรด Click ที่นี่ เพื่อเข้าดูภาพกิจกรรมปี 2550

กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา (28 pictures)
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ TAGS (34 pictures)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ TAGS

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (19 pictures)
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกคน โดยมีอาจารย์วิวัฒน์ หามนตรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสถานฑูตสหรัฐอเมริกา (14 pictures)
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา นำโดย Ms.Luella Davis ได้เดินทางมามอบรางวัล Apple Computer พร้อม Software สำหรับงานพิมพ์ และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ราคา 6,715 $US หรือประมาณ 268,000 บาท ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกหัดของนักศึกษา ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 29 แห่ง ได้ส่งผลงานเข้าประกวด และมอบหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

การอบรมเคมีแบบย่อส่วน (67 pictures)
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา ทางโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการอบรมเคมีแบบย่อส่วนให้กับอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจในการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเป็นอย่างมาก และจะนำไปใช้สอนในโรงเรียนด้วย เพราะการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนี้เป็นการลดใช้สารเคมี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดูภาพขณะทำกิจกรรมทดลองที่นี่

ค่ายสัมพันธ์ครูพันธ์ใหม่ 2549 (40 pictures)
โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู "ค่ายสัมพันธ์ครูพันธ์ใหม่ 2549" จัดโดยคณะครุศาสตร์ ระหว่าง 8-10 มีนาคม 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์เครือข่าย สมศ. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (21 pictures)
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ร่วมกับมหาวิทยาัลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2549

ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงปู่ทิม (159 pictures)
พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ถวายเพื่อเป็นเครื่องสักการะคุณต่อพระคุณเจ้า พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม ชุ่มโชคดี) เจ้าอาวาสวัดพระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 5 มีนาคม 2549

อบรมเชิงปฏิบัติการ The Geometer’s Sketchpad (24 pictures)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ The Geometer’s Sketchpad เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ The Geometer’s Sketchpad ให้กับครูประจำการเพื่อนำไปประกอบ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โครงการ TV Conference กับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (27 pictures)
โครงการ TV Conference กับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 15 และ 21 ก.พ. 49
นักเรียนจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้มาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา HATANO เมืองเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น ในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (307 pictures)
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (29 pictures)
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. - 11.00น.
คณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ได้เดินทางมาคาราวะหลุมฝังศพท่านออกญาบวรราชนายก(เฉกอะมัด)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมวิชาการ (155 pictures)
รวมกิจกรรมวิชาการ

พิธีไหว้ครูดนตรีประจำปี 2549 (33 pictures)
ไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2549 ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2549

รายงานตัวนักศึกษารปศ (9 pictures)
นักศึกษารปศ. สาขาการปกครองส่วนท้อง รายงานตัว 28 มกราคม 2549

เปตองเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัย (16 pictures)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 มกราคม 2549 ณ สนามฟุตบอล ของมหาวิทยาลัย

รำลึก 100 ปี (102 pictures)
งานรำลึก 100 ปี ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ 24 ธ.ค. 48

โรงเรียนสาธิต (101 pictures)
ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย (215 pictures)
กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

บรรยากาศงานวันครู 16 ม.ค.49 (91 pictures)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานวันครู ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีผู้ว่าราชการ สมชาย ชุ่มรัตน์เป็นเจ้าภาพ

ทำบุญ 100 ปี ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (167 pictures)
ทำบุญ 100 ปี ราชภัฏพระนครศรอยุธยา

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (54 pictures)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประทางวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2548
[ภาพโดย : พงศ์ศิริ ศรีเตียเพ็ชร]

อยุธยามรดกโลก (283 pictures)
อยุธยามรดกโลก

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (538 pictures)
รวมภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในงานต่าง ๆ

แขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ (219 pictures)
รวมภาพของคณะแขกผู้มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมนักศึกษา (116 pictures)
รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (28 pictures)
ภาพกิจกรรมของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฐินพระราชทาน (331 pictures)
รวมภาพบรรยากาศทั้งหมดของงานกฐินพระราชทาน
12 - 13 พ.ย. 2548


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966