arrowหน้าแรก arrow ภาพกิจกรรม   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ภาพกิจกรรม | พิมพ์ |
Saturday, 09 January 2010
      ภาพงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก วันที่ 2-3เมษายน 2555

      โครงการวิทยวิชาการ"กิจกรรมห้องสมุดสัญจร"ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 มีนาคม 2555

      โครงการบริการวิชาการ"กิจกรรมห้องสมุดสัญจร"ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดทำเลไทโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา :วันที่ 6 มีนาคม 2555

      ภาพบรรยากาศเก็บตกงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่องยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา วันที่่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2555

      ภาพบรรยากาศงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่องยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา วันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

      ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงงานมรดกโลก งานกาชาด และงานแถลงข่าว ณ อนุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

      ภาพบรรยากาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้ารับประทานรางวัลพระกินรีประจำปี2555คนดีคิดดีสังคมดี.ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 31 มกราคม 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

      ภาพบรรยากาศงานสัมนานานาชาติ500ปีความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 วันที่ 26-27 มกราคม 2555

      ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966