arrowหน้าแรก arrow ภาพกิจกรรม   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี









pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ภาพกิจกรรม | พิมพ์ |
Saturday, 09 January 2010
      ภาพกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี2555 วันที่ 20 มิถุนายน 2555

      ภาพกิจกรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและรับประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

      ภาพกิจกรรมเนื่องในวโรกาส ๖๖ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ วันที 9 มิถุนายน 2555

      ภาพบรรยากาศรวมพลังใจ ถวายความภักดีพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยาโดยการลอยกระทงสาย วันที่ 6 มิถุนายน 2555

      งานพิธีประทานรางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” (บุคคลสงเคราะห์แห่งปี) ประจำปี ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ ห้องประชุมใหญ่ รัชนีแจ่มจรัส ๔ (สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)

      ภาพกิจกรรม ARU Freshy Rally เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ( โรงอาหาร )

      ภาพกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 8 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ( โรงอาหาร )

      ภาพบรรยากาศรวมพลังใจ ถวายความภักดีพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยาและการลอยกระทงสาย วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

      e-bookเรื่อง“รวมพลังใจ ถวายความภักดี” พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยา วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

      การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 31 อันดามันเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต




มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966