arrowหน้าแรก arrow ภาพกิจกรรม   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ภาพกิจกรรม | พิมพ์ |
Saturday, 09 January 2010
      ภาพกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ "สืบสานภาษาไทย : สรรค์สร้างชีวิตไทย" วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ.ห้องประชุม ๓๑๗

      ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555

      ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555

      ภาพกิจกรรม “ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจราชภัฏอยุธยา” Power Cheer 2012 18 กรกฎาคม 2555

      ภาพกิจกรรมการประกวด MS Star Challenge 2012 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      ภาพกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บทเพลง กวี ดนตรี ตอน กูเป็นนิสิตนักศึกษา”วันพุธที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2555 ณ.ห้องประชุม 317

      ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา

      ภาพกิจกรรม Marketing Day ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิทยาการจัดการ

      ภาพกิจกรรมการทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู-สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีที่ 107 และก้าวสู่ปีที่ 108 หรือ 9 รอบ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555

      ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทำโครงการวิทยวิชาการ:กิจกรรมห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 ณ.โรงเรียนห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555

      ชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมใจรับเสด็จเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966