arrowหน้าแรก arrow ภาพกิจกรรม   25 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
ภาพกิจกรรม | พิมพ์ |
Saturday, 09 January 2010
[ภาพกิจกรรมเก่า ดูได้ที่นี่][ภาพกิจกรรม ปี 2550][ภาพกิจกรรม ปี 2551][ภาพกิจกรรม ปี 2552][ภาพกิจกรรม ปี 2553] [ภาพกิจกรรม ปี 2554]
      ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานคราเกริกเกรียงไกร วันที่ 8 ธันวาคม 2555

      ภาพกิจกรรม ARU STAR CHALLENGE 2012 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรม ๘๕ พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วัดลอดช่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงนักแสดงและทีมงานแสงสีเสียง ณ วัดมหาธาตุ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา Aichi Seikoo Gijitsu Gakuen จากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู พระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร สู่องค์กรที่เป็นเลิศและวางแผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2555โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

      ภาพกิจกรรมกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง “วไลยอลงกรณ์เกมส์ ครั้งที่ 23” วันที่ 25 ตุลาคม 2555

      ภาพกิจกรรม เกษียณ สังสันทน์ วันเกิด ชมรมอาจารย์อาวุโสราชภัฏอยุธยา 12 ตุลาคม 2555

      ภาพกิจกรรม Sixty years of Honor 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2555

      ภาพกิจกรรม "จากวันที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการนายภุชงค์ เปลื้องทุกข์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555

      ภาพกิจกรรม The 2 nd annual Graduate seminar 2012 On the current issues and Trends of Asean Educational Administration : Innovation and DevelopmentSeptember 16, 2012 Organized by Graduate Committee Office

      ภาพกิจกรรมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาแด่ พระครูสุทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

      ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเป็นพหุพาคีในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์” ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัดไชยโยวรวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า กับโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555

      ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ทศวรรษแห่งการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

      ภาพกิจกรรมชมรม I Love Library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิธีเปิด และส่งมอบห้องสมุดโรงเรียน โครงการห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี6 มอบให้:โรงเรียนบ้านบางนา(รัฐประชาสรรค์)ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

      ภาพบรรยากาศ "พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ สวนอัมพร" : วันที่ 22 สิงหาคม 2555

      ภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

      ภาพกิจกรรมซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      ภาพกิจกรรมการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๔๔๓-๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

      ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๔๔๓-๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

      ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966