arrowหน้าแรก   19 กันยายน 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
เชิญชวนส่งผลงานที่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายแล้ว เข้าร่วมประกวดนิยายภาพไทยสร้างสรรค์สังคม | พิมพ์ |
Friday, 09 March 2012
เชิญชวนสำนักพิมพ์และนักเขียนนิยายภาพไทย (การ์ตูนเล่มละบาท - 20 บาท ฯลฯ)

ส่งผลงานที่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายแล้ว เข้าร่วมประกวด “นิยายภาพไทยสร้างสรรค์สังคม”

ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cartoonthai.in.th

Image

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สถาบัน การ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดโครงการสนับสนุน “สื่อการ์ตูนสร้างสุข” ประกาศเกียรติคุณหนังสือ “นิยายภาพไทยสร้างสรรค์สังคม” เชิญชวนสำนักพิมพ์และนักเขียนนิยายภาพไทย ร่วมส่งผลงานประกวด ตาม หลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นผลงานนิยายภาพไทย ที่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายแล้ว ในรูปแบบการ์ตูนเล่มละบาท - 20 บาท ฯลฯ

2. ไม่จำกัดจำนวนผลงานการส่งเข้าประกวด

3. มีเนื้อหาส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์สังคม


รายละเอียดรางวัล

1. รางวัลนักเขียน : โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

2. รางวัลสำนักพิมพ์ : โล่เกียรติยศ

ขยายเวลาหมดเขตวันที่ 14 มีนาคมนี้

http://www.cartoonthai.in.th/news/detail/95/


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966